บุคลากร

หน้าแรก > บุคลากร > ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์
ตำแหน่ง : แพทย์จุฬาฯ รุ่น 26
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :