บุคลากร

หน้าแรก > บุคลากร > รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
ตำแหน่ง : แพทย์จุฬาฯ รุ่น 15
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :