บุคลากร

หน้าแรก > บุคลากร > รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
ตำแหน่ง : แพทย์จุฬาฯ รุ่น 12
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :