คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564132
E-mail : kekasit@chula.ac.th
Educational and Training :  
2547 วทม. (กุมารเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
2552 อว. พยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา