คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564132 ต่อ 627
E-mail : jongkonnee.gmail.com
Educational and Training :  
2546 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยจูนเทนโด , ประเทศญี่ปุ่น