คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 8181
E-mail : polrath.h@chula.ac.th
Educational and Training :  
2536 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วทม.Verginia Commonwealth University,Vrerginia U.S.A
2544 Ph.D.Clinical Medicine University of Oxford