คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.อริยา จินดามพร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.อริยา จินดามพร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 8181 ต่อ 3629
E-mail : fmedacd@md2.chula.ac.th
Educational and Training :  
2523 วทม.มหาวิทยาลัยมหิดล