คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.พญ.ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.พญ.ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 022564132
E-mail : Nattiya.H@chula.ac.th
Educational and Training :  
2536 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 Ph.D.Immunology,Georgetown University