คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4132
E-mail : -
Educational and Training :  
2524 วทบ.(เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2527 วทม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 ปรด.(จุลชีววิทยา)มหาวิทยาลัยมหิดล