คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256-4269
E-mail : pongpon.t@chula.ac.th
Educational and Training :  
2551 ว.ว.นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Interesting :  

ลาศึกษาต่อภายในประเทศบางเวลา 28 พ.ย. 58 - 31 พ.ย. 61