คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 6981, 02-256 4269
E-mail : -
Educational and Training :  
2543 พ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546 วุฒิบัตรสาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา