คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 6981, 02-256 4269
E-mail :
Educational and Training :  
2535 พ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น