คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.เกษณี จงประสาธน์สุข
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.เกษณี จงประสาธน์สุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564269
E-mail : j_kasanee@hotmail.com
Educational and Training :  
2548 ว.ว.นิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย