คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 6981, 02-256 4269
E-mail : -
Educational and Training :  
2530 พ.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534 วุฒิบัตรสาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา