คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256-4269 ต่อ 204
E-mail : v_kornkiat@yahoo.com
Educational and Training :  
2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตร สาขานิเวตศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย