คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.สุพจน์ แจ่มสุวรรณ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.สุพจน์ แจ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-251 6981
E-mail :
Educational and Training :  
2525 พ.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2532 วุฒิบัตรสาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา