คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ธีรโชติ จองสกุล
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ธีรโชติ จองสกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564269, 02-2564436 ต่อ 409
E-mail : tee_jong@hotmail.com
Educational and Training :  
2529 พบ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
2533 วว. (นิติเวชศาสตร์ )