คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : chookiet@yahoo.com
Educational and Training :  
2532 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์