คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > Associate Professor Cameron Hurst, PhD
ชื่อ - นามสกุล : Associate Professor Cameron Hurst, PhD
ตำแหน่ง : Head, Biostatistics Center, Research A airs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail : cphurst@gmail.com
Interesting :  

Speciality: Clinical Epidemiology and Biostatistics

Quali cations:
BSc and BSc(Honours, First class), Grith University
Masters of Biostatistics, University of Queensland
PhD in Statistics, Grith University
 
Research interests:
Chronic disease epidemiology (esp.Diabetes)
Diagnostic/prognostic tool development(clinimetric and psychometric)
Biostatistical modeling of longitudinal cohorts and other complex designs