คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > Masakazu Niimi,DDS,PhD
ชื่อ - นามสกุล : Masakazu Niimi,DDS,PhD
ตำแหน่ง : Visiting Researcher, Department of Microbiology Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail : masa.niimi@otago.ac.nz
Interesting :  

Speciality: Microbiology, Medical Mycology

Education & qualification:

•DDS (1974): Kyushu Dental College, Japan; PhD (1984): Kyushu Univ, Japan
•Lecturer: Kyushu Dental College (1978-80), Kagoshima Univ, Japan (1980-91)
•Research Fellow (1991-2000): University of Otago, New Zealand
•Head (2000-09): Mycology lab, National Institute of Infectious Diseases, Japan
•Senior Research Fellow & Honorary Fellow (2009-  ): University of Otago
•Visiting Researcher (2014-  ): Chulalongkorn University, Thailand
 

Research interests:

•Mechanisms of antifungal drug resistance
•Structure and function of fungal ABC transporters
•Heterologous expression of human membrane proteins in yeast
 
Information Part 1
Information Part 2