คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ASSOC.PROF.SHUICHI SHIRATORI,PhD.
ชื่อ - นามสกุล : ASSOC.PROF.SHUICHI SHIRATORI,PhD.
ตำแหน่ง : Associate Professor,Department of Radiology,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :
Interesting :  
Appointment: Associate Professor
Specialty: Radiopharmaceutical
Qualification & Education:

-  BSc, Faculty of Pharmaceutical Sciences,Chulalongkorn University, Thailand  1991-1995

-  MSc, Graduate School of Pharmaceutical Sciences Chiba University, Japan 2000-2002

-  PhD, Graduate School of Pharmaceutical Sciences Chiba University, Japan 2002-2005

-  Assoc. Prof., Yokohama City University, Japan 2005-2013

-  Assoc. Prof., Fukushima medical University, Japan 2013-2014

-  Assoc. Prof., Chulalongkorn University, Thailand 2015-present

Area of Interest : Radiology, Oncology, Neurology 

 

Information