คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ASSOC.PROF.ALAIN JACQUET,PH.D.
ชื่อ - นามสกุล : ASSOC.PROF.ALAIN JACQUET,PH.D.
ตำแหน่ง : Associate Professor, Department of Medicine , Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :
Interesting :  
Appointment: Professor
Specialty: Protein Molecular Biology
Qualification & Education:

 -  Ph.D in Chemistry, Université Libre de Bruxelles, Belgium,1986-1989

 -  Post-doc researcher, Université Libre de Bruxelles, 1989-2000

 -  Head, Laboratory of  Experimental Allergology, Université   Libre   de Bruxelles, Belgium, 2000-2009

-  Associate Professor, Chulalongkorn University since 2009

Area of Interest : House dust mite allergy, Design of recombinant vaccines