คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยโรคโลหิตวิทยา
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail :