คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.พูลลาภ ชีพสุนทร
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : poonlarp.c@chula.ac.th
Educational and Training :  
2538 วทม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Neuroscience) PSU.USA.