คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4482,02-256 4986
E-mail : -
Educational and Training :  
2536 วทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 วทม.Oregon Stae University U.S.A Ph.D. มหาวิทยาลัยมหิดล