คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4482,02-256 4986
E-mail : chanchai.b@chula.ac.th
Educational and Training :  
2547 ปริญญาเอก (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
2552 หลังปริญญาเ(University of Freiburg, Germany)