คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
E-mail : -
Educational and Training :  
2533 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
2539 วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย