คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4482,02-256 4986
E-mail : fmedwan@md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2523 วทม.มหาวิทยาลัยมหิดล
2523 Ph.D.University of Alberta,Edmonton,Alberta, Canada