คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : mapiwat@chula.ac.th, apiwat.mutirangura@gmail.com
Educational and Training :  
2530 พ.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536 Ph.D. สาขา Human and Molecular Gentixs Baylor College of Madicine,Houston Texas.U.S.A