คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4482,02-256 4986
E-mail : fmedpts@md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2513 วทบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์