คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4482,02-256 4986
E-mail : -
Educational and Training :  
2521 วทบ.(เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2523 วทม.(ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยมหิดล
2528 ปร.ด.(ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 หลังปริญญาเอก : Rockefeller University,NewYork