คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4117, 02-256 4568
E-mail : nond.r@chula.ac.th
Educational and Training :  
2533 พ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
2541 วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง แพทยสภา
2543 Certificate in Caraniofacial Surgery (The Australian Cranio-facial Unit, Adelaide, Australian)
2544 Cratificate in Craniofacial Surgery (The Tampa Bay Craniofacial Center, Tampa, Florida, USA)