คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4117, 02-256 4568
E-mail : rattaplee@hotmail.com
Educational and Training :  
2536 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย