คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4215, 02-256 4295
E-mail : -
Educational and Training :  
2548 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย