คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.ลลนา แสนโสภา
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.ลลนา แสนโสภา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564581, 02-2564235
E-mail :
Educational and Training :  
วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2542 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภาแห่งประเทศไทย