คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.อนพัช สรรพาวัตร
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.อนพัช สรรพาวัตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2564581, 02-2564235
E-mail : bankanapat@yahoo.com
Educational and Training :  
2549 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภาแห่งประเทศไทย