คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.ดร.พญ.วิไล ชินธเนศ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร.พญ.วิไล ชินธเนศ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4281,02-2527028
E-mail : fmedvct@md2.chula.ac.th
Educational and Training :  
2525 ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล