คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4235
E-mail : treskl@md2.md.chula.ac.th
Educational and Training :  
2535 พ.บ. Ce bu Doctors College of Medicine Philippines