คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.ธรรมธร อาศนะเสน
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.ธรรมธร อาศนะเสน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4235
E-mail :
Educational and Training :  
2539 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 วุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค