คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
ชื่อ - นามสกุล : ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4235
E-mail :
Educational and Training :  
2538 พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541 วุฒิบัตรสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค