คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-2565186, 02-2565176
E-mail : parichawan@yahoo.com
Educational and Training :  
2540 วว.กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 อว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย