คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2530-36 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539-2540 ปริญญาบัณฑิตสาขาจิตเวชศาสตร์
2539-2542 วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่นแพทยสภา