คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว. สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Research Fellowship in Psychiatry(Yale School of Medicine, USA.)Clinical Fellowship in Dementia (Alzheimer's disease center, David Gaffen (School of Medicine, UCLA)