คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ชื่อ - นามสกุล : อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ว. สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Research Fellowship in Psychiatry(Yale School of Medicine, USA.)Clinical Fellowship in Dementia (Alzheimer's disease center, David Gaffen (School of Medicine, UCLA)
Interesting :  

คุณวุฒิ
- Research Fellowship (Psychiatry) Yale school of Medicine, USA. พ.ศ.2547
- Clinical Fellowship (Dementia) UCLA, Alzheimer’s Center พ.ศ.2548
- ว.ว. (จิตเวชศาสตร์) แพทยสภา พ.ศ.2544
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541
- ป.บัณฑิต (จิตเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

- สิ่งประดิษฐ์ Automated screening of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment using speech analysis 
on mobile application รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศนวัตกรรมทางสมองระดับโลก ในงานนิทรรศการประกวด
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลน

- สิ่งประดิษฐ์ เกมส์คลื่นสมอง รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมทางสมองระดับโลก ในงานนิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลน

- สิ่งประดิษฐ์โปรแกรมทดสอบความสามารถด้านภาษาสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ รับรางวัล R.Alekseev Award จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสหพันธรัฐรัสเซีย