คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail : doctorpuchong@yahoo.com
Educational and Training :  
2543 พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย