คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ชื่อ - นามสกุล : อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2533 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย