คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2540 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 ปริญญาบัณฑิตสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2546 วทม. จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย