คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail : jaomee@hotmail.com
Educational and Training :  
2544 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวช