คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
2531 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
2542 Ph.D.