คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4215, 02-256 4295
E-mail : -
Educational and Training :  
2537 วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา