คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > รศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
ชื่อ - นามสกุล : รศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-256 4298
E-mail :
Educational and Training :  
วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา